ముగించు

పాఠశాలలు

గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్ kphb

కూకట్పల్లి

ఇమెయిల్ : principal[dot]kphb[at]gowtham[dot]org
ఫోన్ : 9248094811
పిన్ కోడ్: 500072

డాఫోడిల్స్ హై స్కూల్

కూకట్పల్లి

ఇమెయిల్ : geetemskp[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9247356924
పిన్ కోడ్: 500027

నారాయణ కాన్సెప్ట్ స్కూల్ opp.bjp కార్యాలయం

Opp.BJP ఆఫీసు, కుకత్పల్లి

ఇమెయిల్ : hydkp[dot]etechono[at]nayananagroup[dot]in
ఫోన్ : 8179880227
పిన్ కోడ్: 500072

పిఎన్ఎమ్ హై స్కూల్

కూకట్పల్లి

ఇమెయిల్ : pnmhighschool[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9849661964
పిన్ కోడ్: 500072

భాష్యమ్ హై స్కూల్ వి.వి.నగర్ కెపి

వి.వి.నగర్ కెపి, కుకత్పల్లి

ఇమెయిల్ : sridevi[dot]g[at]bhashyam[dot]in
ఫోన్ : 9848536932
పిన్ కోడ్: 500072

రాజా రామ్ విద్యా భవన్ హై స్కూల్

కూకట్పల్లి

ఇమెయిల్ : rrvidyabhavanhighschool[at]gmail[dot]com
పిన్ కోడ్: 500072

రామకృష్ణ హైస్కూల్ బాగ్ అమీర్ కెపి

కూకట్పల్లి

ఇమెయిల్ : ramakrishnahighschool[dot]hyd[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9849995966
పిన్ కోడ్: 500072

రాస్ హై స్కూల్ బాలాజినగర్

బాలాజినగర్, కుకత్పల్లి

ఇమెయిల్ : balajinagar[at]raosgroup[dot]com
ఫోన్ : 9849252305
పిన్ కోడ్: 500072

రాస్ హై స్కూల్, సంగీతత్నగర్

కూకట్పల్లి

ఇమెయిల్ : sangeethnagar[at]raosgroup[dot]com
ఫోన్ : 9292456780
పిన్ కోడ్: 500072

విజ్డమ్ హై స్కూల్ (ఆర్.జి.నగర్, ప్రశాంతి నగర్)

ఆర్.జి నగర్, ప్రశాంతి నగర్, కుకత్పల్లి

ఇమెయిల్ : narsimhanomula999[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9666496404
పిన్ కోడ్: 500072