ముగించు

పాఠశాలలు

BHAGYANAGAR MODEL HIGH SCHOOL

కూకట్పల్లి

ఇమెయిల్ : bhagyanagarschool[at]gmail[dot]com
పిన్ కోడ్: 500072

ST, ఆల్ఫోన్సాస్ హై స్కూల్

కూకట్పల్లి

ఇమెయిల్ : stalphonsasschoolkukatpally[at]gmail[dot]com
పిన్ కోడ్: 500072

ZPHS కుకత్పల్లి

కూకట్పల్లి

ఇమెయిల్ : hmzphskp[at]gmail[dot]com
పిన్ కోడ్: 500072

ఇండో ఇంగ్లీష్ హైస్కూల్

కూకట్పల్లి


ఫోన్ : 04023065897
పిన్ కోడ్: 500072

ఎయిడ్ ఈవిస్ స్కూల్ యుపిఎస్

ఆల్వాల్


పిన్ కోడ్: 500015

కృష్ణవేణి టాలెంట్ స్కూల్, సైనీక్పురి

సైనీక్పురి, అల్వాల్

ఇమెయిల్ : alwal[dot]ts[dot]principal[at]digschools[dot]com
ఫోన్ : 7680885501
పిన్ కోడ్: 500010

క్రొత్త యుగం ఉన్నత పాఠశాల

కూకట్పల్లి

ఇమెయిల్ : neweravvnagar[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 4048531489
పిన్ కోడ్: 500072

గీతాంజలి ఒలింపియాడ్ హై స్కూల్

కూకట్పల్లి

ఇమెయిల్ : gokhighschool[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7995554448
పిన్ కోడ్: 500072

గీతాంజలి టాలెంట్ స్కూల్

కూకట్పల్లి

ఇమెయిల్ : gtsgeetanjali[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9030209797
పిన్ కోడ్: 500072

గీతాంజలి మోడల్ స్కూల్

కూకట్పల్లి

ఇమెయిల్ : geetemskp[at]gmail[dot]com
పిన్ కోడ్: 500072