ముగించు
 • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు
 • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు
కె. చంద్రశేఖర్ రావు
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చంద్రశేకర్ రావు
D. AMOY KUMAR IAS
కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ. డి.అమోయ్ కుమార్, ఐ.ఎ.ఎస్

సందర్భాలూ

సంఘటన లేదు
 • కీసర
  రాత్రి కీసర ఆలయం
 • కీసరగుట్ట
  మందిరము
 • కీసరగుట్ట
  కీసరగుట్ట ఆలయం

హెల్ప్లైన్ సంఖ్యలు

 • చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ -
  1098
 • మహిళల హెల్ప్లైన్ -
  1091
 • క్రైమ్ స్టాపర్ -
  1090
 • Rescue & Relief -
  1070
 • అంబులెన్సు-
  102, 108