ముగించు

మేడ్చల్-మల్కాజ్‌గిరి జిల్లాలో జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ (NHM) కింద పేర్కొన్న వివిధ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది.

మేడ్చల్-మల్కాజ్‌గిరి జిల్లాలో జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ (NHM) కింద పేర్కొన్న వివిధ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది.
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
మేడ్చల్-మల్కాజ్‌గిరి జిల్లాలో జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ (NHM) కింద పేర్కొన్న వివిధ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది.
నేషనల్ కింద పేర్కొన్న వివిధ పోస్టుల కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నాము
మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలో ఆరోగ్య మిషన్ (NHM) T.S.
గమనిక: దరఖాస్తు సమర్పణ 28.02.2024 నుండి 05.03.2024 వరకు సాయంత్రం 5.00 వరకు.
27/02/2024 05/03/2024 చూడు (526 KB) Notification 022024 English (151 KB) Notification 022024 Application form (280 KB)