ముగించు

పోల్ రోజు అంటే 30.11.2023 నాడు పెయిడ్ హాలిడే గురించి CEO తెలంగాణ ద్వారా ఫార్వార్డ్ చేయబడిన సూచనలు

పోల్ రోజు అంటే 30.11.2023 నాడు పెయిడ్ హాలిడే గురించి CEO తెలంగాణ ద్వారా ఫార్వార్డ్ చేయబడిన సూచనలు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
పోల్ రోజు అంటే 30.11.2023 నాడు పెయిడ్ హాలిడే గురించి CEO తెలంగాణ ద్వారా ఫార్వార్డ్ చేయబడిన సూచనలు

Instructions forwarded by CEO Telangana regarding Paid Holiday on the day of Poll i.e., 30.11.2023

09/11/2023 30/11/2023 చూడు (983 KB)