ముగించు

NHM కింద స్టాఫ్ నర్స్ ఖాళీల (కాంట్రాక్ట్ బేసిస్) తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

ప్రచురణ తేది : 15/03/2024
07.03.2024 నాటి జిల్లా మెడికల్ & హెల్త్ ఆఫీస్, మెడ్‌చల్‌జిస్ట్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం స్టాఫ్ నర్స్ పోస్ట్ కోసం 
దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా.


SN NOTIFICATION 07.03.2024 PROVISIONAL MERIT - Updated