ముగించు

MOలు, స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు, ఫార్మసిస్ట్, DEO & Anms తాత్కాలిక జాబితా .

ప్రచురణ తేది : 27/04/2023

MOలు, స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు, ఫార్మసిస్ట్, DEO & Anms తాత్కాలిక జాబితా(Provisional List)

Provisional List of MOs:

Provisional List – Medical Officer

Provisional List of Staff Nurses:

Provisional List – Staff Nurses

Provisional List of Lab technicians:

Provisional List – Lab Technicians

Provisional List of: Pharmacist:

Provisional List – Pharmacist.

Provisional List of DEO:

Provisional List – DEO.

Provisional List of ANMS for UPHC & SNCU:

Provisional List – ANM

గమనిక: దరఖాస్తుదారులందరూ తమ అభ్యంతరాలను ఏవైనా ఉంటే 27-04-2023 నుండి 5 రోజుల్లోగా సమర్పించాలని తెలియజేయబడింది , DMHO Medchal Malkajgiri.