ముగించు

శ్రీమతి స్వెతా మొహంతి, ఐ‌.ఏ‌.ఎస్

Smt Sweta Mohanty

శ్రీమతి స్వెతా మొహంతి, ఐ‌.ఏ‌.ఎస్

  • వ్యవధి: 15/11/2020 - 11/08/2021
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2020
  • నియామక మూలం: ప్రత్యక్ష
  • సర్వీస్: ఐఏఎస్
  • పరిచయం: 04029700821
  • ఇమెయిల్: collector-mdl[at]telangana[dot]gov[dot]in