ముగించు

డాక్టర్. వాసం వెంకటేశ్వర్లు, ఐ.ఎ.ఎస్

డాక్టర్ వాసం వెంకటేశ్వరు

డాక్టర్. వాసం వెంకటేశ్వర్లు, ఐ.ఎ.ఎస్

  • వ్యవధి: 03/02/2020 - 14/11/2020
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2020
  • నియామక మూలం: ప్రత్యక్ష
  • సర్వీస్: ఐఏఎస్
  • పరిచయం: +919154433169
  • ఇమెయిల్: collector-mdl[at]telangana[dot]gov[dot]in