ముగించు

25 జనవరి 2024న జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ వేడుకలు-అన్ని శాఖల సిబ్బంది మరియు అధికారులచే NVD ప్రతిజ్ఞ నిర్వహణపై సూచనలు