ముగించు

2013 చట్టం 30 – పట్టా భూములు – కేశవాపూర్ గ్రామం – కేశవపురం రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్ U/s 25 అవార్డ్ పాస్ చేయడానికి గడువు పొడిగింపు

ప్రచురణ తేది : 22/06/2023

2013 చట్టం 30 – పట్టా భూములు – కేశవాపూర్ గ్రామం – కేశవపురం రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్ U/s 25 అవార్డ్ పాస్ చేయడానికి గడువు పొడిగింపు

Keshavapur Village – Keshavapuram Reservoir Project