ముగించు

2013 చట్టం 30 – అసైన్డ్ భూములు – యాకత్‌పూర్ గ్రామం – కేశవపురం రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్ U/s 25 అవార్డ్ పాస్ చేయడానికి సమయం పొడిగింపు

ప్రచురణ తేది : 14/08/2023

2013 చట్టం 30 – అసైన్డ్ భూములు – యాకత్‌పూర్ గ్రామం – కేశవపురం రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్ U/s 25 అవార్డ్ పాస్ చేయడానికి సమయం పొడిగింపు

Extension of time period -Yakathpur village