ముగించు

2013 చట్టం 30- అసైన్డ్ భూములు – కేశవాపూర్ గ్రామం – కేశవపురం రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క U/s 25 అవార్డ్ పాస్ చేయడానికి కాల వ్యవధి పొడిగింపు

ప్రచురణ తేది : 14/08/2023

2013 చట్టం 30- అసైన్డ్ భూములు – కేశవాపూర్ గ్రామం – కేశవపురం రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క U/s 25 అవార్డ్ పాస్ చేయడానికి కాల వ్యవధి పొడిగింపు

Extension of time period – Keshavapur village