ముగించు

స్టాఫ్ నర్స్ పోస్ట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక జాబితా (07.03.2024 తేదీ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం)

ప్రచురణ తేది : 16/03/2024
స్టాఫ్ నర్స్ పోస్ట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక జాబితా:

Final Selection List Of Staff Nurses

 

స్టాఫ్ నర్స్ పోస్ట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల తుది మెరిట్ జాబితా: