ముగించు

సహాయ కేంద్రం

 • రాష్ట్ర నియంత్రణ గది: 1070
 • పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్: 100
 • ప్రమాద సహాయ లైన్: 108
 • ఫైర్ అండ్ రెస్క్యూ: 101
 • అంబులెన్స్ హెల్ప్ లైన్: 102
 • పిల్లల సహాయ పంక్తి: 1098
 • విపత్తు సహాయ పంక్తి: 1077
 • లైంగిక వేధింపు: 1091
 • బిఎస్ఎన్ఎల్ హెల్ప్ లైన్: 1500
 • సఖి-181
 • ఎల్డర్ లైన్ – 14567
 • లంచం కేసులు: 1064