ముగించు

షమీర్‌పేట మండలం

షమీర్‌పేట మండల బడ్జెట్ ప్రణాళిక
S.NO గ్రామ పంచాయతీ పేరు ఆదాయం వ్యయం
పన్నులు NON TAXES SFC FFC మొత్తం  సిబ్బంది
సాలరీలు
గ్రీన్ బడ్జెట్ CC ఛార్జీల చెల్లింపు  ట్రాక్టర్ యొక్క సేకరణ/
ట్రాలీ/
ట్యాంకర్
మొత్తం
1 అలియాబాద్ 1752500 381274 1095263 4173471 7402508 1370000 740251 400000 0 2510251
2 బాబగుడ  441365 55028 246163 2656991 3399547 43848 339955 0 176664 560467
3 బొమ్మరసిపేట 2269024 219371 487398 1112533 4088326 1088000 408833 412501 0 1909334
4 లాల్గాడి మలక్‌పేట 2826235 232743 860682 2211955 6131615 1794000 613162 450000 0 2857162
5 మజిద్పూర్ 2282627 104000 356327 2401496 5144450 930000 514445 321320 0 1765765
6 మురహరిపల్లి 1592495 323097 69113 1752441 3737146 54995 373715 85933 0 514643
7 పొనాల్ 369008 10200 400918 1358043 2138169 444000 213817 432000 0 1089817
8 షమీర్‌పేట 4342321 1058148 1084946 1614884 8100299 608572 810030 200000 0 1618602
9 తుర్కపల్లి 1584962 416052 705073 1872824 4578911 203000 457891 417169 0 1078060
10 యాదారం 383435 101940 240342 823405 1549122 59100 154912 115380 176664 506056
మొత్తం 17843972 2901853 5546225 19978043 46270093 6595515 4627009 2834303 353328 14410155
షమీర్‌పేట మండలం గ్రామ పంచాయతీ ప్రొఫైల్
S.No గ్రామ పంచాయతీ పేరు సర్పంచ్ పేరు వార్డుల సంఖ్య కో-ఆప్షన్ సభ్యుల సంఖ్య స్టాండింగ్ కమిటీల సంఖ్య ఫంక్షనల్ కమిటీ సభ్యుల మొత్తం సంఖ్య
పారిశుధ్య కమిటీ విద్యుత్ పనిచేస్తుంది తాగునీటి కమిటీ అభివృద్ధి పనుల కమిటీ
1 అలియాబాద్ గుర్కా కుమార్ 14 3 30 30 30 30 120
2 బాబగుడ మెడి లతా 8 3 15 15 15 15 60
3 బొమ్మరసిపేట మోలుగు గీతారాణి 10 3 20 20 20 20 80
4 లాల్గాడిమల్‌కేట్ చిడు వనజ 12 3 30 30 30 30 120
5 మజీద్‌పూర్ Sarasam Mohan Reddy 10 3 20 20 20 20 80
6 మురహరిపల్లి దారా భాస్కర్ 6 3 15 15 15 15 60
7 పొనాల్ బత్తిని సుకన్య 9 3 15 15 15 15 60
8 షమీర్‌పేట విలసాగరం బాలమణి 12 3 30 30 30 30 120
9 తుర్కపల్లి జీదీపల్లి కవిత 12 3 30 30 30 30 120
10 యాదారం యమజాల సుజాత 8 3 15 15 15 15 60