ముగించు

విస్తీర్ణం

విస్తీర్ణం
అంశం యూనిట్ జిల్లా
భౌగోళిక ప్రాంతం Sq. కిమీ 1,084