ముగించు

రెవెన్యూ విభాగాలు

  1. కీసర
  2. మల్కాజ్గిరి