ముగించు

రెవెన్యూ మండలాలు

 1. ఆల్వాల్
 2. బాచుపల్లి
 3. బాలానగర్
 4. దుండిగల్ గండిమైసమ్మ
 5. ఘటకేసర్
 6. కాప్ర
 7. కీసర
 8. కుకట్పల్లి
 9. మల్కాజ్గిరి
 10. మేడ్చల్
 11. మేడిపల్లి
 12. కుథ్బుల్లపుర్
 13. షామీర్పేట్
 14. ఉప్పల్