ముగించు

ఫోటో గ్యాలరీ

షమీర్‌పేట సరస్సు
కలెక్టర్ బుల్డింగ్