ముగించు

పట్టణ స్థానిక సంస్థలు

Sl. No

ULB ల పేరు

అధికారి పేరు

హోదా

ఫోను నంబరు

 

1

బోడుప్పల్ Mpl..,Corp..,

 

శ్రీ. బి. శ్రీనివాస్

 

కమీషనర్

 

8978884525

 

2

జవహర్ నగర్ Mpl..,Corp..,

 

శ్రీమతి ఎ. జ్యోతి రెడ్డి

 

కమీషనర్

 

6302503323

 

3

నిజాంపేట్ Mpl..,Corp..,

 

శ్రీ. జె. శంకరయ్య

 

కమీషనర్

 

7729003999

 

4

పీర్జాదిగూడ Mpl..,Corp..,

శ్రీ. డాక్టర్ పి. రామ కృష్ణారావు

 

కమీషనర్

 

7032644012

 

5

దమ్మాయిగూడ మున్సిపాలిటీ

 

శ్రీ ఎ. స్వామి

 

కమీషనర్

 

9154075626

 

6

దుండిగల్ మున్సిపాలిటీ

 

శ్రీ. పి. భోగీశ్వర్లు

 

కమీషనర్

 

7995824449

 

7

ఘట్‌కేసర్ మున్సిపాలిటీ

 

శ్రీమతి ఎన్. వసంత

 

కమీషనర్

 

9154083769

 

8

గుండ్ల పోచంపల్లి మున్సిపాలిటీ

 

శ్రీమతి డి. లావణ్య

 

కమీషనర్

 

9100114166

 

9

కొంపల్లి మున్సిపాలిటీ

 

శ్రీ. జి. రఘు

 

కమీషనర్

 

7997994234

 

10

మేడ్చల్ మున్సిపాలిటీ

 

శ్రీ. అహ్మద్ సఫీవుల్లా

 

కమీషనర్

 

7032898999

 

11

నాగారం మున్సిపాలిటీ

 

శ్రీమతి ఎ. వాణి

 

కమీషనర్

 

6302503323

 

12

పోచారం మున్సిపాలిటీ

 

శ్రీ ఎ. సురేష్

 

కమీషనర్

 

9398430105

 

13

తూంకుంట మున్సిపాలిటీ

 

శ్రీ. బి. గంగాధర్

 

కమీషనర్

 

7995307809