ముగించు

ఎవరెవరు

జిల్లా పరిపాలన

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ ఫోన్
Shri. Gowtham Potru, I.A.S . శ్రీ. గౌతం పోట్రు, ఐ.ఎ.ఎస్Collector & District Magistratecollector-mdl[at]telangana[dot]gov[dot]in04029700821
D.Vijayender Reddy శ్రీ.డి.విజయేందర్ రెడ్డిఅదనపు కలెక్టర్ & అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్jc-mdl[at]telangana[dot]gov[dot]in04029700822
additional collector local bodies. శ్రీ. అభిషేక్ అగస్త్య, ఐ.ఎ.ఎస్అదనపు కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు)aclbmedchal[at]gmail[dot]com
ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ ఫోన్
Shri. Gowtham Potru, I.A.S . శ్రీ. గౌతం పోట్రు, ఐ.ఎ.ఎస్Collector & District Magistratecollector-mdl[at]telangana[dot]gov[dot]in04029700821