ముగించు

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన NHM ప్రోగ్రామ్ కింద నియామకాల కోసం నోటిఫికేషన్

ప్రచురణ తేది : 27/03/2023
కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన NHM ప్రోగ్రామ్ కింద నియామకాల కోసం నోటిఫికేషన్, జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య కార్యాలయం,
మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి.
NOTIFICATION FOR APPOINTMENTS Under NHM Programme On Contract Basis