ముగించు

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన NHM ప్రోగ్రామ్ కింద మిడ్-లెవల్ హెల్త్ ప్రొవైడర్స్ పోస్ట్ కోసం దరఖాస్తు

ప్రచురణ తేది : 05/01/2023
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా జిల్లా వైద్య & ఆరోగ్య అధికారి ఆధ్వర్యంలో 30 MLPH పోస్టులు మంజూరు చేయబడ్డాయి  
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా జిల్లా వైద్య & ఆరోగ్య అధికారి ఆధ్వర్యంలో 30 MLPH పోస్టులు మంజూరు చేయబడ్డాయి